חוות דעת כלכלית לבית המשפט

חוות דעת כלכלית לבית המשפט

במקרים רבים תביעות המוגשות לבית המשפט נדרשות בחוות דעת כלכלית התומכת בטיעונים להפסדים כלכליים ולנזקים מסוגים שונים. כמו כן חוות הדעת נדרשת לא פעם על ידי הצד הנתבע, ואף על ידי בית המשפט עצמו. בנוסף לכך, קיימים הליכים נוספים המצריכים חוות דעת כלכלית בערכאות שונות, החל בבתי משפט השלום ומחוזיים, בהליכי גישור ובוררות בערכאות שונות, בהליכי הוצאה לפועל ועד לסכסוכים המגיעים לפתחו של בית משפט לענייני משפחה – ובפרט בהליכי גירושין.

חשוב להדגיש כי כתיבת חוות דעת כלכלית איננה עניין של מה בכך. עלינו לרדת לעומקם של תהליכים כלכליים, חשבונאיים ועסקיים, ולהביא למסקנות ברורות ומובנות, באופן מקצועי ומדויק. כמובן, במידה שחוות הדעת נכתבת מטעם התובע או הנתבע, קיימת נטייה ברורה לעגן את טיעוניהם ותת להם גושפנקא בחוות הדעת הכלכלית, אך הדבר אינו יכול להיעשות בצורה בוטה, בלתי הוגנת או בלתי מקצועית. יתר על כן, חוות הדעת תגיע לידי בית המשפט ולידי הצד השני, אשר ישקיעו זמן ומשאבים בהבנתה ובניתוחה לעומק, והצד השני אף עשוי להביא חוות דעת נגדית משלו.

מלבד הגינות ויושרה מקצועית, ומלבד השכלה כלכלית וניסיון נרחב בעולם העסקים, אנו מפגינים בקיאות נרחבת בתחום הפעילות של העסק/הגורם התובע או הנתבע. כמו כן, אנו מציגים את הניתוחים והמסקנות בצורה רהוטה שתהיה מובנת לבית המשפט ותוכל להתקבל על ידי הגורמים והערכאות המעיינים בה. בנוסף, אנו משתפים פעולה בצורה הדוקה עם עורך הדין המייצג את התובע או הנתבע שהזמינו את חוות הדעת, שכן לעיתים קרובות היא תכלול היבטים משפטיים וכלכליים המעורבים זה בזה לצורך הבאת טיעונים בצורה מובהקת.

באילו תחומים עשויה להידרש חוות דעת משפטית

באופן כללי, ניתן לחלק את חוות הדעת הכלכליות לשלושה סיווגים שונים. הראשון הוא חוות הדעת לצד התובע. ניקח לדוגמא יזם בתחום הבנייה אשר תכנן פרויקט גדול לפרטיו ולשם כך התקשר עם ספקית בחוזה אשר פירט מחירי חומרי גלם שונים. בהתאם לכך יצר היזם תוכנית כלכלית ותקציב ברור עבור הפרויקט, וכמובן גם נקבעו מחירי הדירות בפרויקט, נלקחו הלוואות בתנאים מסוימים, נעשו פעולות בתחום השיווק והמכירות, נחתמו הסכמים ונוצרו התקשרויות נוספות. ואולם, בשלב מסוים התברר כי החברה הספקית אינה עומדת בהתחייבויותיה, בין אם מבחינת המחירים, מבחינת איכות חומרי הגלם, מבחינת זמני האספקה, או פרמטרים אפשריים נוספים. עקב כך עלול להינזק פרויקט הבנייה מבחינות שונות כגון צורך להעלות את מחירי הדירות, הפסדים עקב ריביות פיגורים, פגיעה באטרקטיביות של הפרויקט, פגיעה במוניטין של היזם, חשש מפני תביעות ואף התקיימות תביעות בגין אי עמידה במפרט המובטח מבחינת חומרי הגלם, וכיוצא בזאת.

מטבע הדברים, במצב זה מעוניין היזם לתבוע את נזקיו מהחברה הספקית שלא עמדה בתנאים שסוכמו עימה, ולשם כך עליו לפנות לבית משפט השלום או המחוזי – בהתאם להיקף הנזקים המשוער. על מנת להוכיח את טענותיו לנזק הכלכלי, עליו להראות כמובן את ראשי הנזק בתחומים שציינו לעיל, לעומת המצב המשוער לו החברה הספקית הייתה עומדת בהתחייבויותיה. לשם כך פונה משרד עורכי הדין המייצג אותו אלינו כדי לבצע סקירת עומק המתייחסת לכלל ההיבטים הללו, ולהוציא תחת ידינו חוות דעת כלכלית שאליה נתייחס ביתר פירוט בהמשך.

כפי שאמרנו, ישנם שלושה סיווגים מרכזיים של חוות דעת כלכליות, וכאן נכנס לתמונה הסוג השני – הוא חוות דעת כלכלית נגדית. כלומר, החברה הספקית שחתמה על התקשרות מול אותו היזם בפרויקט, אינה טומנת ידה בצלחת ומגישה מצידה חוות דעת כלכלית. כמובן שגם חוות דעת כלכליות נגדיות ביכולתנו לערוך. מטבע הדברים, חוות דעת זו מצביעה על נזקים הרבה פחות חמורים שנגרמו ליזם עקב אי עמידה בתנאי החוזה (זאת כמובן, בהנחה שהחברה הספקית בכלל מודה כי מבחינת משפטית לא עמדה בתנאים, או שבית המשפט פסק כך, אך אלו נושאים בהם מטפלים עורכי הדין). יתר על כן, החברה עשויה לטעון לנזקים הפוכים, כלומר נזקים שנגרמו לספקית עקב תלונות וטענות היזם, אשר הובילו למשל לפגיעה בשמה הטוב בענף הבנייה, להקצאת משאבים גדולים כשכר טרחה לעורכי דין, וכדומה.

אם כן, לא פעם תלויות זו כנגד זו שתי חוות דעת כלכליות שונות, ומכאן אנו מבינים עד כמה חשוב שחוות הדעת תיכתב בצורה מקצועית וברורה, ותדע להציג את הטיעונים באופן משכנע. יחד עם זאת, לעיתים אין די בשתי חוות הדעת הסותרות זו את זו בהיבטים שונים, ובית המשפט נדרש לסוג השלישי של חוות הדעת הכלכלית – כלומר השופט פונה אלינו לצורך כתיבת חוות דעת שאינה תלויה בצד זה או אחר. לא פעם, הזמנת חוות דעת זו נעשית כבר בשלבים הראשונים של המשפט, מבלי שהוזמנו או יוזמנו חוות דעת מאת הצדדים המעורבים, אם על מנת לחסוך בזמן, לחסוך במשאבים או מסיבות נוספות השמורות עם השופט.

מקרים נוספים שבהם נדרשות חוות דעת כלכליות

חוות דעת כלכלית אינה נדרשת אך ורק בתובענות לבית המשפט במקרים של אובדן רווחים, הכנסות, מוניטין וכדומה עקב התקשרויות עסקיות שלא עלו יפה. למעשה, הן ניתנות בקשת רחבה מאוד של נושאים כמו במקרים של פעילות ההוצאה לפעול וכונס הנכסים – למשל אם יש צורך להעריך את יכולתו של חייב להחזיר את חובותיו לנושים, להעריך את שווי הנכסים שלו ואת מחירי המכירה שלהם, וכדומה. בנוסף, לעיתים חוות הדעת נדרשת עבור תאגידים וחברות אשר מתגלעים בהם חילוקי דעות בין בעלי המניות – למשל אודות חלוקת דיבידנדים עקב פעילות זו או אחרת, עקב צורך להעריך את שווי החברה, נכסיה ומניותיה, ועוד.

תחום נוסף בו עשויות להידרש חוות דעת כלכליות הינו בתביעות ייצוגיות, אשר משקפות את טענותיה של קבוצת אנשים מסוימת, או הציבור בכללותו כנגד חברה או תאגיד – למשל בעקבות אי עמידה בהתחייבויות, עקב פגיעה אקולוגית בסביבה, עקב מחירים שאינם עומדים בתקנות רגולטוריות, עקב אי אמירת אמת אודות מוצרים מסוימים, וכן הלאה. במקרים אלו של תביעות ייצוגיות, ולמעשה במקרים רבים נוספים של תביעות משפטיות בעלות אופי כלכלי, עשויים שני הצדדים להגיע לפשרה. למעשה בתי המשפט נוטים להעדיף את הפשרה באשר היא ניתנת להשגה, ולא פעם שולחים את הצדדים להליכי גישור ובוררות במוסדות שונים. ואולם, גם בהליכי בוררות וגישור מעין אלו מעוניינים ואף נדרשים הצדדים לעגן את טענותיהם בחוות דעת מקצועיות מהתחום המשפטי, הכלכלי והחשבונאי.

יתר על כן, ייתכן שבית המשפט וגורמים נוספים יבקשו לבדוק את הסבירות הכלכלית של הסכם הפשרה שהושג, ובפרט אם ישנו חשש שאינו מייצג נאמנה את הנזקים שנגרמו. כך לדוגמא, ייתכן שחברת סלולר הגיעה לפשרה אודות פיצוי של לקוחותיה בסכום של שקלים בודדים ללקוח, עקב אי מתן שירות לאורך כמה ימים. ואולם, בית המשפט או גורמים אחרים בציבור סבורים כי ההסכם אינו הוגן ואינו משקף נאמנה את הנזקים שנגרמו, וכי הוא מיטיב יתר על המידה עם חברת הסלולר. במקרה מעין זה, סביר להניח שתתבקש חוות דעת כלכלית נוספת.

מה נדרש מהמומחה לצורך מתן חוות דעת כלכלית

כפי שאמרנו, חוות דעת כלכליות מחייבות רמה מקצועית גבוהה ביותר, ולמעשה לרמתן יכולה להיות השפעה מכרעת על פסיקתו של בית המשפט בכל הקשור לגובה הפיצויים שנגרמו לצד זה או אחר. עם זאת, יש להדגיש כי חוות הדעת הכלכלית בפני עצמה, למרות שהיא עשויה לערב בסעיפים שונים היבטים משפטיים בעזרת עורכי הדין של התובע/הנתבע, אין מטרתה להראות שצד זה או אחר הפר הסכם, ביטל הסכם או לא עמד בהתחייבויות המצופות ממנו. נושא זה מצוי באמתחתם של אנשי המשפט, כלומר עורכי הדין באי הכוח של התובע ושל הנתבע. חוות הדעת הכלכלית מטרתה היא לכמת את הנזקים שנגרמו על פי ראשי הנזק השונים, וחשיבותה המכרעת מגיעה באשר בית המשפט הגיע לכלל מסקנה אודות טענות התביעה/ההגנה.

אם כן, בתור מומחים הכותבים את חוות הדעת הכלכלית אין אנו אנשי משפט. ואולם, אין בכך לומר שהדבר פוטר אותנו מהבנת הנושא המדובר. נהפוך הוא, אנו בקיאים לחלוטין ומבינים בצורה מלאה את הסכסוך המשפטי האמור, כלומר את טענות התובע ואת טענות הנתבע, ומכירים את הנסיבות העומדות מאחורי הדיון המשפטי ואת משמעויות הדיונים וההליכים השונים. בתוך כך, אנו צוללים אל פרטי הפרטים מהבחינה הכלכלית והחשבונאית ובוחרים את הגישות המתאימות לאומדן הנזקים שנגרמו לתובע או לחילופין תומכות בטענות הנתבע בחוות דעת כלכלית נגדית. את הכתוב בחוות הדעת אנו מעגנים בנתונים מדויקים וברורים, ובסופו של יום ייתכן ונשמש כעד כלכלי מומחה מטעם הצד שהזמין את שירותינו, ונגן בפני בית המשפט על חוות הדעת שכתבנו – אל מול חוות דעת כלכלית של הצד השני וטענות המומחה מטעמו. וכמובן, אנו כותבים את חוות הדעת בהתאם לכל התקנות והכללים המקובלים בבתי המשפט בישראל, או בבתי משפט בחו"ל במידת הצורך.

כיצד קובעים את ראשי הנזק?

בבואנו לרשום חוות דעת כלכלית נתמקד בהערכת הנזקים שנגרמו מבחינות שונות. לשם כך עלינו להעמיק אל סוג ההתקשרות בין הצדדים, אל הפעולות שנעשו בהקשר זה, אל הכספים שהושקעו, אל הרווחים שצפה התובע ושלא נתקבלו עקב הפרת ההסכם לטענתו, אל ההשפעות על מוניטין, מחירים, נכסים, נתח השוק וכיוצא בזאת. מדובר בעבודה מורכבת ויסודית המחייבת אותנו לזהירות. כלומר, למרות שחוות הדעת הוזמנה על ידי צד זה או אחר, בבואנו לקבוע נזקים על סמך הרווחים שהיו צפויים בשנים הבאות, איננו יכולים להפריז או לפעול לפי משאלות הלב של הלקוח. על ההערכה להיות אובייקטיבית ככל האפשר ובמידת הצורך להתבסס על דוחות כלכליים של רואה החשבון של הלקוח, אשר מביאים בצורה ברורה את הרווחים מן השנים הקודמות. מעבר לכך, כפי שאמרנו יש לבחור בגישת הערכת השווי המתאימה ביותר לצורך חוות הדעת, בין אם שיטת היוון תזרים המזומנים או כל שיטה אחרת, ולספק הסברים ברורים אודות העדפתה על פני שיטות אחרות. על כל פנים, אנו יודעים שהדברים ייבחנו לעומק על ידי אנשי מקצוע יסודיים ורציניים, אשר יוודאו את הגינותה, שקיפותה ונכונותה של חוות הדעת, ובמקרים רבים גם יביאו הסתייגויות משלהם לחוות הדעת – עליה יהיה צורך להגן בבית המשפט.

דוגמא נוספת לתביעה הנעזרת בחוות דעת כלכלית

על מנת לסבר את האוזן לגבי נחיצותן של חוות דעת כלכליות נביא דוגמא נוספת. הפעם מדובר ביצרן של ציוד טיולים כגון אוהלים, שקי שינה, פנסים ועוד אלמנטים המסייעים לשהייה, טיול ולינה בשטח. יצרן זה התקשר עם משווק בעל רשת חנויות לציוד טיולים, ולזמן מה עלו הדברים יפה. ואולם, בשלב מסוים החליט היצרן לבצע שינויים בדרכי הייצור של חלק ממוצרי הדגל ולהעבירם לארצות המזרח הרחוק. עקב כך, ועקב שימוש בחומרי גלם פחות טובים, התחילה לרדת איכותם של המוצרים – וכל זאת מבלי ליידע את הרשת המשווקת על השינוי ומשמעויותיו. עם הזמן החלו להישמע ברשת תלונות מצד לקוחות אודות מוצרים שנפלו בהם פגמים, ואלו הועברו לתיקון בהתאם לאחריות.

מצב עניינים זה, בו גבר זרם הפונים שלא היו שבעי רצון מהמוצר, הוביל להפסדים משמעותיים עבור הרשת. לאחר שהתגלה השינוי שנערך בדרכי הייצור פנתה הרשת לבית המשפט המחוזי בתביעת נזיקין כלפי היצרן. לשם כך, לצד חוות הדעת והייצוג בתחום המשפטי, נדרשה גם לחוות דעת כלכלית העוסקת בהפסדים שנגרמו לה. חוות הדעת הכלכלית דנה בשורה ארוכה של הפסדים, כגון הוצאות על החזרת מוצרים פגומים והעברתם לתיקון, התמודדות עם פניות של לקוחות, פגיעה במוניטין שהביאה לירידה במכירות בהשוואה לשנים קודמות, הפסד נתח שוק לעומת מתחרים, הפסדים שדרשו נטילת הלוואות וגיוס הון מגורמים שונים על כל המשתמע מכך, התמודדות עם תביעות משפטיות של לקוחות בלתי מרוצים, וכן הלאה. כאמור, לצורך כתיבת חוות הדעת יש להסתמך על דוחות כלכליים וחשבונאיים שהתפרשו על פני מספר שנים לאחור, וכמו כן על שורה ארוכה של בדיקות הנוגעות להוצאות, הפסדים, התחייבויות ורווחים של הרשת בתקופה המדוברת.

הערך המוסף של יועץ כלכלי לחוות דעת כלכלית

את חוות הדעת הכלכלית עשויים לכתוב בעלי מקצוע שונים מתחום הכלכלה והחשבונאות, ובמקרים רבים ישנה עדיפות לפנייה אל יועץ כלכלי עסקי. בעל מקצוע כזה מבין לעומק גם את ההשלכות העסקיות של נזקים כלכליים, דבר אשר יכול להעמיק את חוות הדעת ולתת לה אספקטים נוספים יסודיים ומקיפים יותר.

לסיכום

חוות דעת כלכלית לבית המשפט היא מסמך שחייב להיות רציני ומקצועי ביותר, ויש לו משקל רב בהכרעת בית המשפט אודות הפיצויים שישולמו לצד התובע, אם בכלל. באותה המידה, יש לה חשיבות עצומה עבור פיצויים הנקבעים במסגרת דיוני בוררות והסכמי פשרה שמגיעים אליהם מחוץ לכותלי בית המשפט. על חוות הדעת להציג בצורה ברורה, מובנת ומקצועית את ראשי הנזק שנגרמו לתובע, ולתת הערכה ריאלית שניתן להסבירה ולעגנה בנתונים פיננסיים מובהקים. כאמור, במקרים לא מעטים קיימים עדיפות להזמנת חוות הדעת מאדם בעל ניסיון רב בתור יועץ כלכלי עסקי.

למידע נוסף אודות חוות כלכלית לבית המשפט, ולקביעת פגישה עם יועץ עסקי ללא עלות או התחייבות, פנו אלינו בטלפון 035377088 או בווטסאפ או בהודעה.

ירון לוי

יועץ עסקי מהמובילים בישראל, כלכלן מומחה, והבעלים של חברת "לוי יועצים" אשר ליוותה בהצלחה מעל 1000 עסקים, בעל תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.

אין מה להתלבט

פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות. כמה פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

רוסטיקו משרדרוסטיקו משרד ★★★★★ ירון מלווה אותנו עם המון סבלנות במקצועיות ובמסירות כבר כמה חודשים. מההתחלה מרגישים שינויים משמעותיים בעסק. הפגישות עם ירון, מעבר לחלק המקצועי, נותנות המון מוטיבציה להמשיך ולפעול.ירון זמין תמיד לכל בעיה שצצה ונותן מענה מיידי ויעיל!מומלץ בחום!!ספיר מנצורספיר מנצור ★★★★★ הגענו לירון דרך המלצה של חבר טוב שלנו ומהרגע הראשון הוא עזר כיוון תמך והיה שם לצידו בכל דבר ! מקצועי יודע לדבר ובמיוחד יודע להקשיב מרוצים מאוד וממליציםpaz cohen zedekpaz cohen zedek ★★★★★ ייעוץ ברמה גבוהה איש מדהים תמיד זמין ושמח לעזור מומלץ מאוד !ראם ובניראם ובני ★★★★★ העסק עבד אבל לא כמו שכתוב בספריםהגענו לירון הוא ליווה אותנו במשך 9 חודשיםמקצועי, אמין, אכפתי היום אחרי התהליך עם ירון אני יכול להגיד שהשמיים הם הגבולתודה על הכל ירוןרחלי שלוםרחלי שלום ★★★★★ זכינו להכיר את ירון לפני קצת יותר מחצי שנה.לפני הכל אשיות מקסימה ומאירת פנים.ירון איש מקצוע אמיתי בעל ניסיון רחב ומקצועי מאוד.בעל כלים רחבים בתחוםמה שנתן לנו להצעיד את העסק למקום טוב יותר מקצועי ומנוהל מאוד.המון תודה לירון על הכלנריה ורחליEyal GalEyal Gal ★★★★★ הגדולה של יועץ היא לדעת לפשט רעיונות מורכבים ולהסביר אותם בצורה הכי ברורה שיש. ירון עשה איתי עבודה מקצועית שעזרה לי לבנות מסלול נכון לעסק שלי ולהתקדם קדימה. מומלץ בחוםTomer GlerenterTomer Glerenter ★★★★★ ירון עשה איתי עבודה מקצועית ואפקטיבית. הבין את מבנה העסק והצרכים שלו במהירות ונתן פתרונות יעילים ויצירתיים. ממליץ עליו בחום!הקונטיינר מוצרי חשמל ואלקטרוניקההקונטיינר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ★★★★★ מספר 1 בתחוםמומלץ!!!Omri BlutsteinOmri Blutstein ★★★★★ ירון מספק ייעוץ עסקי בצורה מאוד חמה, ביתית ומקצועית ביותר!שם לך את הדברים על השולחן ונותן הרבה מוטיבציה להמשך הדרך, מאמין בך ויודע לפשט את כל העולם העסקי המורכב.מדבר איתך כאילו באת לשבת אצלו בסלון לכוס קפה, בגובה העיניים עם העיניים קדימה,באמת אחלה של יועץ! :)רונן מרדכירונן מרדכי ★★★★★ יכולת הבנה של העסק ברמה מאוד גבוהה ובמהירות!! ללא ספק החלטה נכונה עסקית לפנות אל ירון,מאיר את הזרקור לדברים החשובים בעסק , יכולות לפתור בעיות מתוך מחשבה ונסיון והכי חשוב יש תוצאות!!Orel RazOrel Raz ★★★★★ חברים יקרים תרשו לי להציג בפניכם את ה-אדם שהולך לשנות לכם את החיים, מר ירון לוי היועץ מספר אחת היום!הגענו לירון עסק מפרוק ושבור מכל בחינה שהיא עם מחזורים עלובים והצלחנו לשלש את ההון שלנו בעזרת ליווי אישי וצמוד שאין דומה לו.לאחר ליווי של 2 יועצים כושלים אני רוצה להמליץ על ה-יועץ הכי טוב שיש היום באמת שאפו גדול - תודה רבה לך ירון 🥰מאור ויצמןמאור ויצמן ★★★★★ ירון מלווה את העסק שלי ואני רוצה לציין כי עסק גדל והפך להיות רווחי בזכותו. תודה רבה אתה יועץ מעולהShaked Zusman SofferShaked Zusman Soffer ★★★★★ Danny JadowskyDanny Jadowsky ★★★★★ יועץ עסקי מצוין.מאוד מנוסה.מומלץ בחום!Ilai SpakIlai Spak ★★★★★ ממליץ בחום ומניסיון על תהליך ייעוץ עם ירון, מיקד אותי מאוד ובתהליך צמיחה ושיפור תמידי. תודה רבה!Roy GorenRoy Goren ★★★★★ ירון ממש מומחה בייעוץ פיננסי לעסקים, מבין את כל הנושאים הקשורים ישירות ועקיפין להוצאות וניהול כספי של העסק. גם נכנס לעובי הקורה בנושאים ביתיים שמשפיעים על כלכלת העסק. הוא בודק את כל הנושאים הקשורים לכלכלת העסק כאילו היה שלו. מביא פתרונות פשוטים ויעילים לשיפור מיידי של המצב הכלכלי. מאוד יסודי ועינייני. אדם נעים וזורם- מדבר בגובה עיניים, בשפה ברורה וישירה. מומלץ מאוד.רוני בארירוני בארי ★★★★★ ירון יודע לנתח את העסק ולבנות אסטרטגיה לגדילה והצלחה.בזכות ירון העסק שלי מתרחב ומצליח.ממליץ מאד על ירון .Michael KrijevskyMichael Krijevsky ★★★★★ הגענו לירון אני ובת זוגתי כאשר כל מה שיש לנו זה רעיון, לא ידענו איך לייסם אותו, מה נדרש עבורו ומאיפה בכלל להתחיל. ירון מהר מאוד "סידר לנו את התמונה". הסביר באופן מאוד נגיש כל דבר ונושא.והכי חשוב בעיניי לאורך כל הדרך ירון לא ניסה לייפות את המציאות, התייחס לכל נושא באופן מאוד שמרני, לרבות סימולציות של תרחישים פסימיים ודרכי התמודדות איתם.חייב להגיד שמדובר במקצוען אמיתי!כעבור מס מפגשים מועט, ראינו תוכנית פעולה ברורה, הבנו מה עלינו לעשות ובאיזה סדר.ירון צייד אותנו בעצות זהב! (לא מגזים), היה אכפתי ומאוד מעורה בכל התעליך שלנו.ממליץ בחום להגיע לפגישה עם ירון - עצות זהב.Amit Ben arieAmit Ben arie ★★★★★ מומלץ בחום!הגענו לירון עם רעיון וחלום והוא עזר לשים אותנו על המסלול הנכון בדרך להגשמתו.ירון עזר לנו לגבש את הרעיון, לתרגם אותו למספרים, הביא נקודת מבט נוספת וחשובה והמון מידע מהניסיון שלו בתחום. הכי חשוב, עזר לנו לתכנן נכון את העסק, הכין אותנו להרבה דברים שלא יכולנו לצפות בעצמנו, וכשהיה צריך, גם הוריד אותנו לקרקע.בנימה אישית, ירון עשה רושם מקצועי והכל תוך יחס אישי ואכפתיות.יובל גינסברגיובל גינסברג ★★★★★ אני מנהל בחברת יבוא ושיווק לארץ. פניתי לירון לפני שנתיים לשיפור הרווחיות ובדיקת תהליכי ניהול בעסק. מיד בתחילת התהליך ירון היה יסודי, עניני ולא עושה הנחות וקיצורי דרך בבדיקות הראשונות. לאחר בדיקה מעמיקה של העסק, התחלנו תהליך ליווי צמוד לשיפור כל הבעיות שצפו. כולל בדיקות כדאיות של פרויקטים עסקיים שהתעניינתי בהם. בעיקר נקודות איזון שהוא המראה הכי קשה בעסק- שם התחיל לשקף בדיוק מה שאני לא רואה תמיד. ירון ליווה אותי באופן אישי והתיר בי חסמים שהיו אצלי ( קואצינג) כמנהל בעסק. טיפול בתקציב השיווק שהיה נכון לתקופות קשות שהעסק חווה בקרונה. מתברר שכלכלן חיצוני שבא ובודק את העסק מהצד, רואה הרבה דברים ששנים היו עקומים. בהצלחה לכולם.amatsya harshoshnimamatsya harshoshnim ★★★★★ הגענו לירון בעקבות המלצה של חבר. אנחנו לא חדשים בעולם העסקי ובכל זאת גילינו הרבה שלא ידענו, קיבלנו תמיכה בתעוזה לפרוץ, וכתובת להתייעצות וקבלת החלטות נבונות.ירון מקצועי, מבין, בעל תפישה היקפית ונסיון בליווי מגוון רחב של עסקים ומכאן היתרון שלו עבורנו.תודה ירון!!!Ward MohannaWard Mohanna ★★★★★ הכסף שחסך לי ירון מטעויות עסקיות שהייתי יכול לטעות, מחזיר את עלות הייעוץ פי כמה..כל בנאדם חסר נסיון ( תאוריטי ומעשי) בתחום העסקים יכול לעשות טעויות גדולות ולהפסיד מלא כסף...רק בעיצות שנתן לי כשבקשתי מימון מהבנק כבר חסך לי את כל עלות הייעוץ, וכל דבר נוסף שהוא נתן לי ( והיה מלא מלא דברים) זה רק רווח בשבילי...הגעתי לירון בשלב בסיסי מאוד בעסק שלי, הוא הדריך אותי לבנות מותג, הוא לימד אותי לנהל עסק, לנהל כסף, לנהל השקעה, להשיג מימון בצורה נכונה, לנהל משא ומתן בצורה נכונה ועוד..הגעתי אליו עם רעיון שהוא קצת מוזר לא בית קפה ולא מסעדה רגילה, רעיון שהיה מצריך הרבה מחשבה מחוץ לקופסה, והוא בנה לי מודל עסקי חדש לגמרי, משהו שלא קיים אפילו בשוק, והמודל הזה הצליח ובגדול..התחלתי איתו כשהייתי עושה קצת שוקולדים בבית בשעות הערב, ועכשיו יש לי מפעל שוקולד עם 4 עובדים, עם מותג מוכר ואנסטגרם של 10 אלפים עוכבים..ירון היה תענוג לעבוד איתך וולמוד ממך .תודה רבה וניפגש בקרוב :-)אסף דדושאסף דדוש ★★★★★ Simcha KleinSimcha Klein ★★★★★ ממליץ בחום על ירון.קיבלנו הכוונה דיוק במודל העסקי והמון טיפים שלקחו את העסק שלנו קדימה.Yossi BeharYossi Behar ★★★★★ מומלץ בחום !Michal ben-yishaiMichal ben-yishai ★★★★★ אני עובדת עם ירון כבר כמה חודשים. הגעתי אליו בלי להבין כלום בניהול פיננסי של העסק. יש לי עסק שמגלגל הרבה כסף אבל בשורה התחתונה לא הצלחתי לצאת מהמינוס. ירון ממש ישב איתי ועזר לי לבנות תוכנית עסקית להתאוששות ואף לצמיחה. היום אני מרגישה שהשליטה בידיים שלי, וכמובן שצברתי המון ידע והבנה כיצד להתנהל נכון. היום אני כבר במקום אחר והיד עוד נטויה.Darya TevelDarya Tevel ★★★★★ הגענו לירון, אחרי שחווינו חויה לא טובה עם "יועץ" אחר, וזה היה פשוט מעולה מהתחלה, הוא לקח את העסק פירק אותו איתנו לגורמים ולימד אותנו איך מרכיבים את סך חלקיו ושולטים בכל חלק בעסק שזה בדיוק מה שחיפשנו, וכמובן שיפר באחוזים רבים את המחזור החודשי בתוך 3 פגישות!! שאל שאלות נכונות ומכוונות וגרם לנו להסתכל על העסק מהצד ולהבין איך לתפעל אותו, והכי חשוב גם בתור בן אדם כיף לשבת איתו ולשוחח.ממליצה בחום.נופר נהרינופר נהרי ★★★★★ Erez SwissaErez Swissa ★★★★★ לכל מי שמחפש ייעוץ , הכוונה ולפעמים גם פסיכולוג ירון לוי הוא הבחירה הנכונה. הגענו אליו בשלב קריטי בעסק ברמת החזון וכן ברמת הסמכויות בין השותפים וכבר לאחר מספר מפגשים מצאנו שפה משותפת בינינו ואת הכיוון העסקי העתידי שלנו.כל מפגש הוא חוויה ומקום להעלות רעיונות ודרכים לשיפור וכמובן כל המספרים היו מול עינינו בכל זמן(לא החוליה החזקה אצלנו) .ירון ידע להסביר מה אנחנו רואים איפה צריך"לחתוך" ואיפה להעצים.מומלץ בחום.תודה לך ירוןשרית אלתרשרית אלתר ★★★★★ ממליצה בחום. הייתי מאד מרוצה מהתהליך. הגעתי לירון בשביל יעוץ פיננסי ובניית תמחור לעסק חדש שאני מקימה. ירון עזר לי בבניית התמחור, הבנת כל המרכיבים שאני צריכה לקחת בחשבון בתהליך היצור, נתן לי המון טיפים בפן העסקי מעבר להיבט הפיננסי ועזר לסדר את הראש ולקבל זווית ראיה נוספת ואחרת.Kleiman OritKleiman Orit ★★★★★ שי בן אהרוןשי בן אהרון ★★★★★ ירון הבין את הנתונים מהר מאוד ונתן יעוץ מקצועי, מעשי ומדויקSaar RamSaar Ram ★★★★★ ממליץ בחום על ירון!עברתי עם ירון תהליך של למידה בנוגע לניהול העסק שלי .ובדרך קבלתי עוד הדרכות וטיפים שלא ידעתי אפילו לבקש אותם. קבלתי תמורה ממש טובה ואני ממליץ על ירון בחוםמודה לך ירון ובטוח שנמשיך עוד לעבוד ביחדtamir itamir i ★★★★★ ירון פשוט מקצוען, מכל הבחינות. גם ברמה הכלכלית והירידה למספרים של העסק וגם ברמה היותר רחבה של שיווק. עברתי איתו תהליך ייעוץ וליווי של מספר חודשים וקיבלתי ממנו המון כלים, הוא פתח לי המון דברים חדשים ובאמת למדתי ממנו המון. מעבר לרמה המקצועית המאוד גבוהה, ירון גם בנאדם מאוד נעים וכיף לעבוד מולו. אני מאוד ממליץ על ירון לכל בעל עסק שרוצה לקחת ייעוץ עסקי!Adi hila Hazan ZukermanAdi hila Hazan Zukerman ★★★★★ בתחילת מגיפת הקורונה ובצל הסגרים וחוסר התפקוד הכללי של המשק, הרגשנו שזה הזמן שלנו ללמוד ולגדול. לירון הגענו עם חרדה לעתיד העסק שלנו עקב המצב הקשה שפקד את כולנו ובמיוחד עסקים שקשורים באופן ישיר לתרבות, פנאי וארועים. בעזרת ירון ולמדנו את העסק על בוריו. מעבר להבנה הכלכלית האבסולוטית שלו, ירון גם מבין עסק מזוויות נוספות כדוגמאת שיווק, פרסום ומבנה. את הכלים שקיבלנו ועדיין מקבלות לקידום ובניית עתיד העסק שלנו, לא יכלנו לקבל ולהבין בצורה טובה יותר ומעמיקה יותר. מרגישות שהליווי של ירון אותנו הינו בגדר חובה לקיום עסק בצורה מיטיבה ושההתקדמות שלנו קשורה באופן ישיר לליווי שלו. אין ספק שזו אחת ההשקעות המשתלמות ביותר לצמיחה ולמידה!eyal suhereyal suher ★★★★★ שמי אייל ובבעלותי סוכנות תרגום. הגעתי לירון לוי דרך המלצה. ירון מלווה את העסק שלי בחצי שנה האחרונה. בזכותו ייצבתי את הניהול העסקי והפיננסי של העסק. מאוד מרוצה מהמקצועיות של ירון ומהמחויבות שלו להצלחת העסק שלילסיכום אני ממליץ בחוםאלעד לויאלעד לוי ★★★★★ tzvika avisartzvika avisar ★★★★★ פשוט תותח!🙏Noa SelaNoa Sela ★★★★★ ירון מלווה אותנו במקצועיות ומסירות, כבר מההתחלה מרגישים שינויים משמעותיים בעסק. אנחנו מחכים לפגישות עם ירון וכל פעם יוצאים בהרגשה טובה עם תובנות ומסקנות חדשות.ירון זמין לכל שאלה, בכל זמן, סבלני ונדיב!אני ממליצה בחום על היעוץ העסקי של ירון!Raviv ShemeshRaviv Shemesh ★★★★★ היועץ העסקי שלי כבר למעלה משנה, לקח אותנו למקום שלא חשבנו שנגיע אליו תוך זמן ככ קצר. מקצוען, אין מיליםיהונתן חיויהונתן חיו ★★★★★ ירון הוא מקצוען אמיתי.לאחר סבב של התרשמות מול יועצים ידעתי שאיתו אני יעשה תהליך.בעז נחזור לתהליך בהקדם,תמשיך בעשיה מבורכת כמו שאתה יודעת לעשות!יהודית דדוש לוינסוןיהודית דדוש לוינסון ★★★★★ יועץ מקצועי ואמין, מתייחס לעסק של הלקוח כאילו עסק שלו. ממליצה בחוםNoam Ohev ZionNoam Ohev Zion ★★★★★ ירון הוא פשוט מקצוען, הוא יודע לאבחן במקצועיות איפה צוואר הבקבוק של העסק, מה החוזקות ומה החולשות ולשים על זה את האצבע מהר מאוד.הגעתי לירון עם רווחיות ברצפה והרבה מאוד כאבי ראש, אחרי הליווי איתו כאבי הראש ירדו והרווחיות בעסק עלתה.תודה לך ירון, אני בטוח שאחזור בקרוב לקפיצה הבאה 🙏מקומות מיוחדים לאירועים - CALLEVENTמקומות מיוחדים לאירועים - CALLEVENT ★★★★★ אל ירון הגעתי במקרה! דרך המלצה של חבר! ירון היה פשוט מעולה! הוא עזר לי בכל השאלות, היה ממוקד, שירותי, עמד בזמנים, נתן לי מענה לכל צרותיי.הבחור מקצועי, איש עניין, מעולה בתחום הפיננסים ויועץ נדיר!. אני איתו כבר שנים. ומאוד אוהב גם בתור חבר וגם בתור יועץ. כל הכבוד!! תמשיך כך!!!Liad GolanLiad Golan ★★★★★ ליווי אישי וצמוד לאורך כל הדרך.הבנה מלאה שהצרכים שלי ונגיעה בנקודות שחשובות לעסק שלי.יש לי סטודיו לאימוני כושר וירון עזר לי מאוד למנף אותו.מומלץ בחום !מיה ביטון אדריכלות ועיצוב פניםמיה ביטון אדריכלות ועיצוב פנים ★★★★★ ממליצה בחום על ירון !!!ירון יועץ עיסקי בגובה העיניים מכיר את השטח ומספק טיפים ועצות פרקטיות למימוש ומיקסום הפוטנציאל העיסקי. אני נהנתי מהשירות של ירון ושמחה שיש לי את האפשרות להתייעץ איתו בכל דילמה עיסקית שיש לי :)Shlomo MankadiShlomo Mankadi ★★★★★ התחלתי עם ירון תהליך של קידום עסקי וקצת סדר בבלגן שהיה לי בעסקאני חייב להגיד לכם הבחור מקצועי ויודע בדיוק מה הוא עושהתוך חודש מהפגישה הראשונה שלנו כבר ראינו שינוי בתזרים של העסק ובכל ההתנהלות פשוט עשה לי סדר לימד אותי להתנהל נכון יותר והכי חשוב העלה לי את ההכנסות החודשיות בכמה עשרות אחוזיםאחרי תהליך של 3 חודשים העסק נמצא כבר במקום אחר ורק צומחמה שלא פחות חשוב כל התהליך היה כייפי ומהנה ירון מקצועי ויודע את העבודהאני ממליץ בחום לעסקים שרוצים ליווי אישי לעסק לא לחשוב פעמייםפשוט לוי ייעוץ עסקי!Amit GosherAmit Gosher ★★★★★ רבע שעה אל תוך הפגישה הראשונה שלי עם ירון התרווחתי אחורה בכסא שבמשרדו,הבנתי שהגעתי למקום הנכון ובעיקר לאיש הנכון.הרגשתי שיושב לפני לא רק אדם שיודע להכניס מספרים לטבלאות אקסל אלא גם בן אדם שמבין מי יושב מולו,מי הם הלקוחות של העסק ומהי הדרך הנכונה ביותר להפוך לעסק רווחי.לא טעיתי,כמה חודשים בתהליך הליווי וכבר רואים תוצאות.והכל נעשה בסבלנות,במיומנות,בצניעות ובמקצועיות.הצטערתי שלא אליו קודם.עמית גושר-צלם אדרכלות.קבוצת להב בטא סוכנות לביטוחקבוצת להב בטא סוכנות לביטוח ★★★★★ הפסיכולוג של העסק שלנו! בזכות ירון למדנו את העסק שלנו על בוריו, הבנו מה עלינו לעשות על מנת לקדם אותו בצורה אופטימלית, ונפתחנו לדרכים חדשות ומגוונות. ממליצים בחום!js_loader
שירותים נוספים

ליווי בהצלחה של מעל 1000 עסקים בכל התחומים

בין לקוחותינו:

סרטונים

אין מה להתלבט

פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות

רק להשאיר כמה פרטים ונחזור בהקדם

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 110 ביקורות
×
js_loader

השאירו לנו פרטים

ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם