03/12/2017 מאת: ירון לוי
הבור ללא תחתית של העסקים הקטנים
בעלי עסקים קטנים רבים עובדים בלי סוף, אך למרות זאת
המינוס שלהם בבנק רק הולך וגדל. איך ניתן לנהל את הכסף
נכון ולהישאר עם עודף בסוף החודש?