06/02/2018 מאת: ירון לוי

מאת : ירון לוי

עבור עסקים רבים, ובעיקר עבור עסקים קטנים ובינוניים, הדו"ח השנתי אותו מוציא רואה החשבון עם סיומה של השנה, הוא בעצם התיעוד של התוצאות הכלכליות של העסק שלהם בשנה החולפת, ובאמצעותו הם מתכננים את הפעילות והתקציב של השנה הבאה.אבל אותו דו"ח, הוא המקור לכך שעצמאים רבים מסתובבים עם התחושה שהם מרוויחים הרבה פחות ממה שרואה החשבון שלהם מציג,להלן הסבר לתופעה.