19/05/2019 מאת: ירון לוי

חברות ועסקים מכל מגזרי המשק פועלים לפי תוכנית עסקית, המהווה בסיס להתנהלות לאורך זמן באופן נכון, מקצועי, עקבי ורווחי. התוכנית עצמה משתנה בהתאם למטרות שלשמן היא נועדה, כמו למשל קבלת הלוואה או גיוס משקיע, והיא כוללת מספר סעיפים שאליהם יש להתייחס ברצינות רבה. ואולם, במקרים רבים לבעל העסק אין את הידע וההבנה המספיקים על מנת ליצור תוכנית עסקית מקצועית, רצינית, אובייקטיבית וריאלית אשר באמת תוביל אל היעדים המבוקשים, בין אם מדובר בהגדלת הרווחיות, התרחבות לשווקים חדשים או יצירת האסטרטגיה שאיתה העסק ירוץ לשנה או השנתיים הבאות.

על כן חשוב לפנות אל יועץ עסקי המחזיק בהשכלה כלכלית אקדמית נרחבת, ואשר יש לו ניסיון רב כמנהל בשטח, כיועץ לעסקים בתחום הפעילות של העסק, וכמי שכבר בנה תוכניות עסקיות רבות לעסקים בתחום. היועץ העסקי עוזר לא רק בכתיבת התוכנית העסקית אלא גם בהגדרת המטרות והיעדים שלה, במציאת פתרונות לבעיות שקיימות בעסק, ובהתוויית הדרכים הנכונות והטובות ביותר להשגת המטרות, כפי שאלו נרשמות בתוך התוכנית העסקית.

מה זה בכלל תוכנית עסקית?

למה צריך תוכנית עסקית

לפני שנסביר למה צריך תוכנית עסקית נבהיר בכמה מילים במה מדובר. באופן כללי, התוכנית נותנת לנו תחזית מפורטת של ההכנסות וההוצאות בעסק בכל חודש לשנה או השנתיים הקרובות. היא עוסקת במכלול הפעילויות וההיבטים של העסק, למשל עלויות הפיתוח והייצור של המוצרים, כוח אדם המועסק בייצור, עובדים פנימיים וחיצוניים בעסק, הוצאות חשמל, משכורות, הוצאות על אחסון, הובלה והפצה, עלויות לאספקה של שירותי העסק, עלויות הייבוא של חלקים הנדרשים לייצור, וכן הלאה. בנוסף, התוכנית העסקית מתייחסת אל התקורות בעסק על כל המרכיבים שלהן, למשל משכורות עובדים שאינם עוסקים באופן ישיר בייצור, תשלומים לרואה החשבון, הוצאות החשמל והשכירות על משרד, ועוד.

מעבר לכך התוכנית העסקית מפרטת עוד שורה ארוכה של נושאים, כמו תמחור המוצרים בהתאם לשולי הרווח המקובלים בענף והיבטים ייחודיים של העסק (מיתוג ומוניטין, מוצרים ייחודיים, הוצאות הייצור והתפעול וכדומה), וגם סימני מסחר ופטנטים הרשומים על העסק, מתחרים של העסק ונקודות התורפה וההצלחות שלהם, מידת הרוויה או הביקוש שקיימים בשוק, וכן הלאה. התוכנית העסקית גם תתייחס אל מבנה ההנהלה והעץ הארגוני, עובדים שכירים ופרילנסרים, סניפים או חנויות שעתידים לקום, תפקידים שעשויים להתווסף בהמשך הדרך, וכיוצא בזאת.

אז למה צריך תוכנית עסקית?

עצם השאלה מראה על חוסר הבנה. בעולם עסקי הפועל כתיקונו, בכל עסק מכל תחום היו עובדים עם תוכנית עסקית. ואולם, במשק הישראלי יש עסקים רבים שלא מתנהלים עם תוכניות עסקיות מסודרות, והדברים בהחלט ניכרים בפעילותם. אנו רואים שההתנהלות שלהם אינה נובעת מאסטרטגיה ברורה ולכן אינה מסודרת, רצינית ומתוכננת אלא דומה לתגובות מהבטן לשינויים המתחוללים בשוק. בעסקים האלו המנהלים בדרך כלל עסוקים עד צוואר בכיבוי שריפות ואין להם את הזמן לעצור, לחשוב ולהסתכל על התמונה הרחבה שאותה היו אמורים לקבל מהתוכנית העסקית. אין פלא איפה שאותן הטעויות והבעיות ממשיכות להופיע אצלם, עד שהן כבר כמעט לא מדליקות את הנורות האדומות וממילא אין להן פתרונות (אותם התוכנית העסקית אמורה הייתה לספק).

על כן, למי ששואל למה צריך תוכנית עסקית, נשיב שכל עסק שרוצה לפעול ברווחיות טובה לאורך תקופה צריך תוכנית כזאת. כל עסק שרוצה שיהיו לו כיוון, מפה ומצפן, שרוצה לדעת איפה הוא עומד ולאן הוא הולך, רוצה להכיר את המכשולים ואיך עוברים אותם, את הבעיות ואיך מתקנים אותן, ורוצה לשמור על קו אחיד ונכון לאורך זמן – צריך תוכנית עסקית. במילים אחרות, גם אם אינכם מצויים כרגע בתקופה חלשה ובדשדוש, וגם אם לא צפוי שינוי מהותי בפעילות העסק, חשוב מאוד שתהיה להם תוכנית עסקית. זוהי תוכנית העבודה הבסיסית שלכם שאיתה אתם יודעים בכל חודש מה תקציב ההוצאות ומה יעדי המכירה, והיא שמגדירה את המטרות, היעדים ודרכי ההתקדמות לתקופה ממושכת על השינויים שיהיו במהלכה.

כמה דוגמאות לעסקים שצריכים תוכנית עסקית

כפי שאמרנו, תוכנית עסקית היא יסוד חשוב לכל עסק. ואולם, ישנן מספר נקודות יותר קריטיות בחיי העסק שבהן בניית התוכנית היא ממש בגדר חובה. מאחר שישנן נקודות רבות כאלו נביא רק כמה דוגמאות על מנת להבהיר את העניין. דוגמא ראשונה היא של עסק המצוי בתקופת דשדוש, ברווחיות נמוכה ואפילו הפסדית, ובעצם מצוי במשבר. במצב זה עלינו להבין מדוע וכיצד הגיע העסק לנקודה בעייתית ולשם כך צריך לבצע דיאגנוזה עמוקה לאיתור הבעיות. לאור הדיאגנוזה הזו שתסקור את כל הפעילויות וההיבטים בעסק ממשיכים לבניית תוכנית עסקית, המביאה את התובנות והפתרונות ואת האופנים שבהם ניישם אותם בעסק באופן הדרגתי ובטוח.

כך למשל, תוכנית עסקית במקרה זה עשויה להדגיש את הקטנת ההוצאות בעסק על ידי מעבר למיקור חוץ, צמצום בהיקף או במספר המשרות, שינוי בהרכב מוצרים, ייבוא עצמי של רכיבים או מוצרים מסוימים, הורדת עלויות ספקים, הקטנה של הוצאות שוטפות כמו שכירות וחשמל, וכן הלאה. בנוסף, התוכנית עשויה להדגיש שינוי כיוון בפן השיווקי והמכירתי ובחירה באפיקים המתאימים יותר לעסק ולמצבו, כגון שיתופי פעולה עסקיים, נט וורקינג והמדיה הדיגיטלית. דגש חשוב יושם מטבע הדברים על ייצוב המצב הפיננסי בעסק, למשל בחינת האפשרות להזרמת הון דרך הכנסת שותף או משקיע, סגירה או מחזור של הלוואות וכדומה.

התוכנית תתייחס גם לתמחור מקצועי ונכון של מוצרי ושירותי העסק, ולעוד מגוון רחב של היבטים כפי שאלו הופיעו בדיאגנוזה, הבעיות שהתגלו במהלכה, פתרונות הולמים וריאליים לתחום הפעילות ולעסק עצמו, וכן ליעדים ולמטרות שמגדירה התוכנית העסקית.

תוכנית עסקית להלוואה

כל בעל עסק המעוניין לקבל הלוואה מסניף הבנק שלו, מבנק אחר או מהקרן להלוואות בערבות מדינה, חייב להציג תוכנית עסקית. היא צריכה להיות כתובה בצורה נכונה ומקצועית, וגם חיובית ומשכנעת ככל הניתן. זאת על מנת שמקבלי ההחלטות יראו ויתרשמו כי מדובר בהלוואה סיכון נמוך, דבר שישפיע על היקף ההלוואה, הריביות ותנאי ההחזר שתוכלו לקבל. מצד שני, ברור שהתוכנית חייבת להיות מבוססת על נתונים פיננסיים נכונים ומדויקים, והיא אינה יכולה להתבסס על פנטזיות או עיוותים ורודים של המציאות. אין ספק שהתוכנית העסקית תיבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים.

כאמור, מדובר בתנאי לקבלת ההלוואה, כשאר הסיכויים לאישורה עולים ככל שהתוכנית כתובה באופן מקצועי ונכון. כך לדוגמא, הקרן להלוואות בערבות מדינה מאשרת רק כמחצית מהבקשות המוגשות אליה, ולעומת זאת, כאשר יועץ עסקי מיומן בונה את התוכנית העסקית קופץ ממוצע אישור ההלוואות ליותר מתשעים אחוז.

התוכנית העסקית במקרה זה תפרט את שירותי ומוצרי העסק, את היתרונות המיוחדים של העסק בהשוואה למתחרים, את הפתרונות שהוא נותן ללקוחות, את האסטרטגיות שנוחלות הצלחה בענף, השוק ומידת הסיכון והתנודתיות שלו, הכנסות צפויות לאור יעדי שיווק ומכירות, וכיצד העסק עומד לשמר את הלקוחות הקיימים ולמשוך חדשים. כמו כן, התוכנית העסקית תפרט את מקורות המימון הקיימים כמו משקיעים, הלוואות, הכנסות והון עצמי, ותסביר באילו ערוצים כספים אלו וההלוואה הנוכחית עתידים להיות מושקעים.

תוכנית עסקית בהקמת עסק

כמחצית מהעסקים החדשים בישראל נסגרים בתוך שלוש עד חמש שנים, והבעלים נותרים עם מפח נפש ולא פעם גם עם חובות ונושים. צריך להבין שללא תוכנית עסקית הסיכוי להצליח אינו גבוה ולמעשה מקרי ביותר כי אתם מנסים לנווט בחשיכה. בהקמה של עסק חדש, תוכנית עסקית מתחילה עם בדיקת כדאיות כלכלית, הידועה גם בשם GO NOGO. זו בדיקה שאומרת לנו בסופו של דבר אם העסק יכול לפעול ברווחיות ותחת איזה תנאים, האם רצוי לשנות היבטים מסוימים בקונספט, או שאולי צריך לוותר על המיזם לחלוטין.

לאור בדיקה זו היורדת אל העומק של השוק, התחרות, האפשרויות וההגדרות, עד לפרטים הקטנים, אנו בונים תוכנית עסקית המתייחסת בין היתר אל קהלי היעד ודרכי המכירה, ההוצאות הצפויות בתקופה הקרובה (הקמה והרצה), המשאבים שעומדים לרשותכם, התמחור המקובל בענף, אפשרויות של השגת מימון, ועוד. הדגש בתוכנית הזו יהיה על תקופת ההקמה וכן על כששת החודשים הבאים של ההרצה, ולאור הבנת המכשולים והאתגרים של עסק חדש במשק הישראלי, עלינו לנקוט בה בגישה זהירה ואפילו מעט פסימית.

כך מייצרים תוכנית מציאותית, מקצועית ועקבית שאפשר לעבוד איתה וליישם אותה במישור הפיננסי, השיווקי והתפעולי, בעודכם שומרים על הקו האחיד והיעדים מול העיניים. כך מבססים עסק יציב עם שיטות עבודה יעילות ונכונות, שיכול להגיע באופן הדרגתי אל נקודת האיזון ומכאן להמשיך לרווחיות ההולכת וגדלה.

לפרטים נוספים בנושא ולקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות, פנו אלינו בטלפון 035377088 או בווטס אפ או בהודעה